Asianajotoimisto J.S. Kettunen & Laari Oy

Asianajopalveluita koskevat yleiset tiedot

Asianajotoimisto J. S. Kettunen & Laari Oy

Kuiluntie 3 B
71800 Siilinjärvi
0400 573 469
toimisto@jskettunen.fi
www.jskettunen.fi

Asianajotoimisto J.S. Kettunen & Laari Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto J.S. Kettunen & Laari Oy:n Y-tunnus on 3329495-7 ja arvonlisäverotunniste on FI33294957.

Asianajotoimisto J.S. Kettunen & Laari Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” -ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto J.S. Kettunen & Laari Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto J.S. Kettunen & Laari Oy:llä on Suomen Asianajoliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat:

Pohjola vakuutus Oy, y: 1458359-3
Gebhardinaukio 1
00013 OP
asiakaspalvelu@op.fi
03030303
www.op.fi